Chặn giấy pha lê 06

CHAN TRAU – THA DIEU
CHAN TRAU - THA DIEU

Chặn giấy pha lê
GCG 06
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung