Chặn giấy pha lê 04

IMG_0149
IMG_0149

Chặn giấy pha lê
GCG 04
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in