Ly cốc thủy tinh

GLC 081 170x210 Cốc thủy tinh 28Cốc thủy tinh đáy xoáy bộ 6 chiếc GLC 12 Kích thước: cao 80mm Dung tích: 220ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 12

GLC 09 170x210 Cốc thủy tinh 28Cốc thủy tinh UG cao bộ 6 chiếc GLC 11 Kích thước: cao 115mm Dung thích: 305ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 11

GLC 10 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh bộ 6 chiếc GLC 10 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 10

GLC 11 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly pha lê bộ 6 chiếc GLC 09 Công nghệ: in, khắc

Ly táo pha lê 09

IMG 4445 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh uống rượu vang Luminar bộ 6 chiếc GLC 08 Công nghệ: in, khắc nội dung theo yêu cầu

Ly thủy tinh 08

GLC 14 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh chân đen bộ 6 chiếc GLC 07 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 07

GLC 15 170x210 Cốc thủy tinh 28Cốc uống bia bộ 6 chiếc GLC 06 Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 06

GLC 16 170x210 Cốc thủy tinh 28Cốc uống bia quai thổ bộ 6 chiếc GLC 05 Công nghệ: in, khắc

Cốc uống bia 05

GLC 17 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh bộ 6 chiếc GLC 04 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 04

IMG 5615 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh rượu vang bộ 6 chiếc GLC 03 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 03

GLC 19 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly pha lê bóng đèn bộ 6 chiếc GLC 02 Công nghệ: in, khắc

Ly pha lê 02

IMG 5618 170x210 Cốc thủy tinh 28Ly thủy tinh ocean Thái lan bộ 6 chiếc GLC 01 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 01

Trang123