Ly cốc thủy tinh

142 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh ocean đáy vuông GLC 17 Kích thước: cao 79mm Dung tích: 195ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 17

coc 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh lucky bộ 6 chiếc GLC 16 Kích thước: cao 86mm Dung tích: 220ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 16

IMAG1164 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh  Luminarc đáy vuông bộ 6 chiếc GLC 15 Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 15

GLC 06 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh có quai và đĩa kê bộ 6 chiếc GLC 14 Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 14

8 2 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh bộ 6 chiếc GLC 13 Kích thước: cao 83mm Dung tích: 205ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 13

GLC 081 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh đáy xoáy bộ 6 chiếc GLC 12 Kích thước: cao 80mm Dung tích: 220ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 12

GLC 09 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh UG cao bộ 6 chiếc GLC 11 Kích thước: cao 115mm Dung thích: 305ml Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 11

IMAG1157 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc thủy tinh Luminarc GLC 10 Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 10

GLC 11 170x210 Cốc thủy tinh 32Ly pha lê bộ 6 chiếc GLC 09 Công nghệ: in, khắc

Ly táo pha lê 09

IMG 4445 170x210 Cốc thủy tinh 32Ly thủy tinh uống rượu vang Luminar bộ 6 chiếc GLC 08 Công nghệ: in, khắc nội dung theo yêu cầu

Ly thủy tinh 08

GLC 14 170x210 Cốc thủy tinh 32Ly thủy tinh chân đen bộ 6 chiếc GLC 07 Công nghệ: in, khắc

Ly thủy tinh 07

GLC 15 170x210 Cốc thủy tinh 32Cốc uống bia bộ 6 chiếc GLC 06 Công nghệ: in, khắc

Cốc thủy tinh 06

Trang1234