Cặp da 03

IMG_0668
IMG_0668

Căp da
GCD 03
Chất liệu: giả da
Công nghệ: in nhũ, dập chìm