Bút gỗ 15

IMAG0836
IMAG0836

Bút ký bằng gỗ kèm hộp

Công nghệ: khắc laze nội dung lên bút và vỏ hộp theo yêu cầu

Categorized in