Bộ để bàn pha lê 07

IMG_3592
IMG_3592

Bộ để bàn pha lê
GDB 07
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung