Bộ để bàn pha lê 17

IMG_3120
IMG_3120

Bộ để bàn pha lê để card ống cắm bút, có đồng hồ

GDB 17

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu