Bộ để bàn pha lê 16

IMG_20180629_093523
IMG_20180629_093523

Bộ để bàn pha lê bắt tay, để card, cắm bút

GDB 16

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu

Hàng có sẵn