Bộ để bàn pha lê 15

IMG_4463
IMG_4463

Bộ để bàn pha lê kèm ép ảnh
GBD 15
Công nghệ: in khắc ép ảnh
Phù hợp cho tặng đối tác, tặng sếp