Bộ để bàn pha lê 13

bo de ban pha le
bo de ban pha le

Bộ để bàn pha lê 2 bắt tay đế  xanh ( hoặc đế đen)
GDB 13
Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu