Bộ để bàn pha lê 12

IMG_1100
IMG_1100

Bộ để bàn pha lê quả dứa vát
GDB 12
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung