Bộ để bàn pha lê 10

BDB P1010026 (31)
BDB P1010026 (31)

Bộ để bàn pha lê 2 bắt tay
GDB 10
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung