Bộ để bàn pha lê 09

BDB (14)
BDB (14)

Bộ để bàn pha lê
GDB 09
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung