Bộ để bàn pha lê 08

IMG_20180629_093521
IMG_20180629_093521

Bộ để bàn pha lê
GDB 08

Chất liệu: pha lê trong pha lê màu
Công nghệ: in, khắc nội dung

Hàng có sẵn