Bộ để bàn pha lê 08

GDB 08
GDB 08

Bộ để bàn pha lê
GDB 08
Kích thước: 290*110 mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung