Bộ để bàn pha lê 06

BDB xuc xac
BDB xuc xac

Bộ để bàn pha lê con súc sắc
GDB 06
Kích thước: 290*110 mm
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung