Bộ để bàn pha lê 05

GDB 05
GDB 05

Bộ để bàn pha lê
GDB 05
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung