Bộ để bàn pha lê 04

img_6932
img_6932

Bộ để bàn pha lê elip xanh
GDB 04
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung