Bộ để bàn pha lê 03

GDB 03
GDB 03

Bộ để bàn pha lê
GDB 03
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung