Bộ để bàn pha lê 02

BDB02_2
BDB02_2

Bộ để bàn pha lê
GDB 02
Chất liệu: pha lê trong
Công nghệ: in, khắc nội dung