Biểu trưng pha lê 70

img_20160505_134459
img_20160505_134459

Biểu trưng pha lê cánh buồm đế đen có đồng hồ

GB70

Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu

Categorized in