Biểu trưng pha lê 51

img_6937
img_6937

Biểu trưng pha lê
GB 51
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:
Công nghệ: in, khắc nội dung