Biểu trưng pha lê 44

IMG_3709
IMG_3709

Biểu trưng pha lê
GB 44
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: đường kính 12cm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in