Biểu trưng pha lê 13

img_6204
img_6204

Biểu trưng pha lê
GB 13
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:tấm 10x10cm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in