Biểu trưng pha lê 72

img_20160928_105842
img_20160928_105842

Biểu trưng pha lê thuyền buồm đế đen

Chất liệu: pha lê

GBT 72

Công nghệ: in khắc nội dung lên sản phẩm theo yêu cầu

Mỗi sản phẩm đựng trong 1 hộp xi lót lụa vàng

Categorized in