Biểu trưng pha lê 18

IMG_6202
IMG_6202

Biểu trưng pha lê tấm tròn đế gỗ ép ảnh
GB 18
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:đường kính tấm 120mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in