Biểu trưng pha lê 15

IMG_6211
IMG_6211

Biểu trưng pha lê
GB 15
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:
Công nghệ: in, khắc nội dung