Biểu trưng pha lê 37

IMG_3512
IMG_3512

Biểu trưng pha lê tấm cánh buồm đế đen
GB 37
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước: cao 200mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in