Biểu trưng pha lê 55

T38 -75.000
T38 -75.000

Biểu trưng pha lê
GB 55
Chất liệu: pha lê trong, pha lê xanh
Công nghệ: in khắc nội dung theo yêu cầu

Categorized in