Biểu trưng pha lê 36

GB-36
GB-36

Biểu trưng pha lê tấm đế đen viền sần
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước:cao 175mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in