Biểu trưng pha lê 33

GB-35
GB-35

Biểu trưng pha lê tấm elip đế đen
GB 33
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước:
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in