Biểu trưng pha lê 53

IMG_4589
IMG_4589

Biểu trưng pha lê đế đen
GB 53

Kích thước: đường kính 15cm
Công nghệ:in khắc nội dung theo yêu cầu

Categorized in