Biểu trưng pha lê 62

IMG_3602
IMG_3602

Biểu trưng pha lê hình quân bài có đồng hồ
GB 62
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in