Biểu trưng pha lê 61

DSC_0069
DSC_0069

Biểu trưng pha lê đế đen viền sần
GB 61
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:cao 18cm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in