Biểu trưng pha lê 29

IMG_3514
IMG_3514

Biểu trưng pha lê
GB 29
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:cao 180 mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in