Biểu trưng pha lê 47

IMG_3528
IMG_3528

Biểu trưng pha lê tấm đế đen viền sần
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước:cao 200 mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in