Biểu trưng pha lê 28

IMG_4089
IMG_4089

Biểu trưng pha lê hình giọt nước
GB 28
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước: cao 18cm
Công nghệ: ép ảnh trong pha lê

Categorized in