Biểu trưng pha lê 27

DSC_03141111111111
DSC_03141111111111

Biểu trưng pha lê
GB 27
Chất liệu: pha lê trong, pha lê xanh, ngôi sao bằng đồng
Kích thước: cao 210mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in