Biểu trưng pha lê 25

IMG_4018
IMG_4018

Biểu trưng pha lê tấm vát nhọn
GB 25
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước: cao 25cm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in