Biểu trưng pha lê 24

GB-24
GB-24

Biểu trưng pha lê tấm cánh buồm
GB 24
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: cao 165mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in