Biểu trưng pha lê 23

GB-23
GB-23

Biểu trưng pha lê tấm vuông nghiêng đế đen
GB 23
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước: 90x90mm
Công nghệ: in, khắc nội dung