Biểu trưng pha lê 21

GB-21
GB-21

Biểu trưng pha lê cao cấp đế đen
GB 21
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: đường kính tấm 120mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in