Biểu trưng pha lê 39

6
6

Biểu trưng pha lê cánh sen xanh
GB 39
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:cao 180mm
Công nghệ: in, khắc nội dung