Biểu trưng pha lê 19

022
022

Biểu trưng pha lê tấm tròn vát 8 cạnh
GB 19
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Đường kính 120mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung

Categorized in