Biểu trưng pha lê 41

Bieu Trung1
Bieu Trung1

Biểu trưng pha lê tấm cánh buồm
GB 41
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:cao 180mm
Công nghệ: in, khắc nội dung