Biểu trưng pha lê 17

GB-17
GB-17

Biểu trưng pha lê bông sen
GB 17
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:cao 175mm
Công nghệ: in, khắc nội dung

Categorized in