Biểu trưng pha lê 49

bii
bii

Biểu trưng pha lê tấm tròn ép ảnh
GB 49
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước:Đường kính 80, 100, 120, 150, 180 mm
Công nghệ: ép ảnh nội dung theo yêu cầu