Biểu trưng pha lê 40

IMG_3526
IMG_3526

Biểu trưng pha lê bản đồ Việt Nam
GB 40
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Cao 220mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung