Biểu trưng pha lê 14

IMG_3522
IMG_3522

Biểu trưng pha lê đế đen viền sần
GB 14
Chất liệu: pha lê trong, pha lê đen
Kích thước: Cao 175mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung

Categorized in