Biểu trưng pha lê 12

IMG_3518
IMG_3518

Biểu trưng pha lê tấm tròn đế 2 tầng
GB 12
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: Đường kính 100mm
Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung

Categorized in