Biểu trưng pha lê 46

img_6207
img_6207

Biểu trưng pha lê tấm vuông nghiêng
GB 46
Chất liệu: pha lê trong
Kích thước: 70x70mm, 90x90mm
Công nghệ: in, khắc

Categorized in